Auteur : Mitat Çelikpala

0

Güncel Türk Dış Politikasına Eleştirel Bir Bakış

Küresel politikalarda orta büyüklükte bir devlet ve içinde bulunduğu bölgeler bağlamında da bölgesel bir güç olarak nitelenen Türkiye’nin dış politikası son 10 yılda köklü birtakım dönüşümlerden geçiyor. 2000’li yıllarda ağırlıklı olarak ‘komşularla sıfır sorun’...

0

Un regard critique sur la politique étrangère turque actuelle

La politique étrangère de la Turquie, puissance régionale moyenne, a connu au cours des 10 dernières années de profondes mutations. Après avoir basé sa politique sur l’établissement et le maintien de relations de bon...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search